Tosyöv İstanbul

TOSYÖV İstanbul DEstekleme Derneği’ne göre KOBİ’ler, ekonomik ve sosyal alanda çok önemli bir kitledir.

Derneğimiz İstanbul’un ve Kuzey Marmara bölgesinin ekonomik, sosyal sorunlarına katkı sağlamayı amaç  edinmiştir. Görüş ve önerilerini medya, yayın, toplantı vb. yollarla kamuoyuna duyurur.

KOBİ’ler yan sanayi ve altyükleyici olarak, büyük kuruluşların tamamlayıcısıdırlar. Büyük kuruluşların ihracatta başarılı olması KOBİ’lere bağlıdır. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında başarı sağlamasında KOBİ’lerin rolünün önemli olduğunu vurgulamak amacıyla TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği KOBİ’lere eğitim, enformasyon, koordinasyon desteği verir.

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği, bölgedeki ekonomik gelişmeleri takip ederek KOBİ’lerin pozisyon almalarını, eksikleriyle yüzleşip kendi sorunlarına duyarlı olmalarını konferans, toplantı ve seminerlerle bilgilendirir. TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği, bölgesinde global rekabete açık istikrarlı bir ekonominin ve yaşam kalitesi yüksek sosyal bir yapım oluşumuna katkıda bulunur. Türkiye’nin, İstanbul’un ve Kuzey Marmara bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını amaç edinerek çalışır. Bölgesinin Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonuna ve üçüncü ülkelerle ticaret hacminin artılırmasına öncülük eder.

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği, ülkesinin ve bölgesinin sorunlarına duyarlı bir Sivil Toplum kuruluşudur. Kamu oyunu yönlendirerek sorunların çözümünde rol oynar. Değişime ve yeniliğe inanan TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği’nin tartışmadığı değerleri şunlardır. Hukukun üstünlüğüne inanır, demokratik ve laik devlet ilkelerine bağlıdır. Evrensel meslek ahlakı ilkelerini ve serbest piyasa ekonomisini benimser. Eğitime duyarlı, üniversite – STK işbirliğine önem veren, kararlarını bilimsel ilkelere dayandıran bir dernektir. Bölge kaynaklarını bölgede kalmasına ve üye kaynaklarının üyeler arasındaki ticari ilişkilerle üyelerde kalmasından yanadır.

 

“Eğer bu okuduklarınız sizin düşüncelerinize uyuyorsa ve bizlerle birlikte bu onurlu yolda yürümeyi düşünürseniz istanbul@tosyov.org.tr adresinden lütfen bize ulaşınız ve güç birliğimize değerli katkılarınızı sunmaya başlayınız.”