TİSPO-TOSYÖV İSTANBUL PROJE OFİSİ , öncelikle start-up, başarılı iş fikrine sahip girişimcileri hedef alırken, orta vadede KOBİ’ lerin inovasyona dayalı Teknolojik Gelişimlerine de hizmet edecektir.
Girişimcilerin fikir ve projelerinin firmalara pazarlanması, aralarındaki etkileşimin kurulması aşamasında merkez bir köprü vazifesi üstlenecektir. Dünya genelinde bağlantı kurulacak çok sayıda firma ile bir havuz oluşturulması, girişimcilerin ve büyük firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre bu havuzdan yararlanmaları yönetim modellerinden birini oluşturacaktır.
Dünyadaki benzer modeller ile etkileşim içerisinde olunarak, TİSPO bünyesinde bir girişimcilik ekosistemi ve büyük firma ağı oluşturulacaktır.
TİSPO kapsamında;
• Aday girişimcilere yönelik eğitimler, proje pazarları, koçluk ve mentörlük hizmetleri, proje yarışmaları yoluyla üniversite öğrencilerinin girişimcilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürütülecektir.
• Girişimcilik kültürünü, ilkokul düzeyinden başlayarak tüm okullara yaymak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir.  
• Ekosistemin en önemli sorunlarından biri olan ürünlerin ticarileşmesi, şirketleşme, büyüme ve uluslararası pazarlara açılma konusunda girişimcilere sürecin başından itibaren danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.
• Girişimcilerin yurtiçi ve yurtdışı finans kaynaklarına erişimine yardımcı olunacak, ulusal ve uluslararası teşvikler konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
• Mentör ve danışman havuzu oluşturularak girişimcilerin farklı alanlarda doğru yönlendirme hizmetleri almaları sağlanacaktır.
• İş fikrinin geliştirilmesinden başlayarak iş planı hazırlama, fizibilite disiplini ile hareket etmelerini sağlama, iş geliştirme alanlarında her türlü yönetim ve hukuki danışmanlık hizmetleri ve eğitimleri sağlanacaktır.
• Ekosistemin sağlıklı çalışmasının ön koşullarından biri, deneyim paylaşımı ve sinerji yaratmaktır. Bu amaçla girişimcileri bir networkte ekosistemin diğer aktörleri ile bir araya getirmek amaçlanmaktadır.
• Girişimcileri yurtiçi ve yurtdışındaki melek yatırım ağları ile buluşturmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Girişimcilerin projelerine finansman sağlayan melek yatırımcı sayısını da arttırmak üzere uluslararası ölçrkte çalışmalar yürütülecektir.