“İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” “TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI” başlığı altında iki adet çağrı başvuru sistemi 22 Temmuz 2020 tarihinde KOSGEB tarafından açıklandı.
Her iki çağrının da temel amacı KOBİ’lerin imalatta dijitalleşmesine destek vermek ve süreci hızlandırmak.

  • Ayrıntılı bilgi için : proje@istanbultosyov.org

2020 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”,
2020 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı ise , “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak” tır.

Destek Üst Limiti
Geri ödemesiz 300.000 TL
Geri ödemeli 700.000 TL
Toplam 1.000.000 TL olacaktır.

2020-1 sayılı Proje Teklif Çağrısına, NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
• 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
• 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
• 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
• 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
• 61 Telekomünikasyon
• 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
• 63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
2020-1 sayılı Proje Teklif Çağrısına, NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, 2019 yılında bilanço esasına göre defter tutan ve 2019 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olan işletmeler başvurabilecektir.

Proje süresi
En az 8 ay ve en fazla 20 ay olabilecek. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenecektir.

Erken ödeme
Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen geri ödemeli destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Gider Grupları
Personel Giderleri : 90.000 TL’ye kadar geri ödemesiz
Makine-Teçhizat Giderleri : 850.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Yazılım Giderleri : 100.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz
Hizmet Alım Giderleri : 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz

Hizmet alım kalemleri :
• Eğitim giderleri
• Danışmanlık giderleri
• Proje hazırlama danışmanlığı gideri
• Belgelendirme giderleri
• Tanıtım giderleri
• Seyahat (yurt dışı ulaşım ve konaklama)
• Fuar giderleri
• Test ve analiz giderleri

Destek Oranı
Personel dışındaki giderler için % 60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenecek. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenecek.)
Personel giderleri için, öğrenim durumu katsayısına göre belirlenen tutarda (oran uygulanmadan) geri ödemesiz destek verilecek.

Süreç-Zaman Planı:
Proje başvurusu : 22 Temmuz – 17 Eylül 2020_23:59 (58 gün)
Kontrol süreci KOSGEB ilk kontrol : 21 – 27 Eylül 2020 (5 iş günü)
İşletme düzeltme ve varsa itiraz : 28 Eylül – 2 Ekim 2020 (5 iş günü)
KOSGEB son kontrol : 5 – 7 Ekim 2020 (3 iş günü)
Kurul değerlendirmesi : 15 – 25 Ekim 2020 (1. safha – online puanlama, 7 iş günü)
5 – 22 Kasım 2020 (2. safha – toplantılar, 12 iş günü)
Kabul edilen projelerin bildirilmesi : 30 Kasım 2020
Kurul değerlendirme sürecine itiraz: 30 Kasım – 14 Aralık 2020 (15 gün)

 

  • Ayrıntılı bilgi için : proje@istanbultosyov.org