Makaleler

 

Marka, Yönetimi ve Marka Değeri

 

 

Son 15 yıldır ülkemizde bir marka tartışması almış başını gidiyor… Her işletmenin derdi marka olmak… Hatta, anlı şanlı sanatçılarımız bile marka olduklarını iddia ediyor. İyi de nedir bu marka, nasıl marka olunur, marka olmak kolay mıdır, marka olmak gerçekte ne kazandırır? Bu yazıda, bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

MARKA NEDİR?

Marka, aslında MÖ 2500 yıllarından beri kullanılagelse de çağdaş ticaret yönetiminin bir aracıdır. Çağdaş ticaret yönetimini “Pazarın belli bir segmentine, belirli bir kazanç karşılığında bir değer yaratmak, sunmak ve yerine getirmek” olarak tanımlamış Philip Kotler. Burada anahtar sözcük “değer”.

Bu tanımlama çerçevesinde de şunları söyleyebiliriz:

Değeri yaratmak: ürün yönetimi
Değeri sunmak: marka yönetimi
Değeri yerine getirmek: müşteri yönetimi

Asıl sorumuza geri dönersek, Amerikan Pazarlama Birliği markayı şöyle tanımlamış:

“ Ürünü benzerlerinden ayıran somut ve soyut bileşenlerin tamamıdır. Bir üründen elde edilen dokunulabilir veya dokunulmaz yararların tümüdür. “

Bir başka marka tanımı ise şöyle:

“Kişilerin kitlesel olarak ürün, hizmet ya da şirketiniz hakkında hissettiği, düşündüğü, söylediği her şey.”

Gerçek marka tanımına biraz daha yaklaştık galiba. İşin içine hem hissetmek hem de düşünmek girdi çünkü. Yani algı!

Bir adım daha ileri giden bir kuramcı ise markayı şöyle tanımlamış: “Marka, öyküsü
olan üründür.”

İşte burası çok önemli! Çünkü bu öykü aslında ürün ya da üreten kurumla ilgili değil, tamamen bizimle, yani tüketici ile ilgilidir. Markanın öyküsünü – pazarlamacıların da yardımıyla – biz yazarız. O öykü bizim çocukluğumuzla ilgilidir, ilk aşkımızla, bayram günleriyle, geçirdiğimiz tatillerle… Kısacası marka ile ilgili yaşadığımız deneyimler, o öyküyü oluşturur.

Markalar bize bazı şeyleri vaat eder – kendimizi iyi hissetmek, şık görünmek, karşı cins için çekici olmak, konfor, uygun fiyat, vs. Bizler ise bu vaatleri satın alırız aslında. Bu ilişkiye marka üçgeni diyoruz.

Marka vaat eder, organizasyon vaadi yerine getirir, tüketici de vaadi satın alır.

NASIL MARKA OLUNUR?

Marka oluşumu, tarih içinde evrimsel bir süreçtir. Meta ile başlayıp oradan ürüne geçilmiş, daha sonra da marka ortaya çıkmıştır. Örnek verecek olursak, petrol metadır, petrolden elde edilen motor yağı üründür, Shell, BP ya da Petrol Ofisi’nin ürettiği motor yağları ise markadır.

Markalaştırma sürecini ise şöyle tanımlıyoruz:

“Pazarlama yöntemleriyle, süreç içerisinde, kişilerin marka algılarını ve markaya yönelik davranışlarını değiştirmek ya da geliştirmek,”

Bu sürecin bir diğer adıysa marka yönetimidir.

Marka yönetim süreci dört temel aşamadan oluşur:

1) Marka konumlandırmasını ve marka değerlerini oluşturmak
2) Marka pazarlama programlarını oluşturmak ve uygulamak
3) Marka performansını ölçmek ve değerlendirmek
4) Marka değerini geliştirmek ve sürdürmek

Bu aşamalara kısaca göz atacak olursak:

Marka konumlandırmasını ve marka değerlerini oluşturmak: Burada marka stratejisini oluşturmaktan söz ediyoruz. Stratejisi olamayan bir marka, aslında marka değildir. En fazla bir isim ve logodur.

Peki, marka stratejisi deyince ne aklımıza geliyor?

“Markanın var olan müşterilerini nasıl koruyacağını, nasıl yeni müşteri kazanacağını ve
hangi yollarla rekabetin önüne geçeceğini ortaya koyar.”

Marka stratejisi şu sorulara yanıt verir aslında: Markanın kime hitap etmesini istiyoruz, onlar tarafından nasıl algılanmak istiyoruz, bizi tercih etmeleri için neler sunuyoruz?

Marka stratejisi oluştururken bazı özelliklere dikkat edilmelidir:

 1. Artı değer yaratır: Müşterilerini şu anki durumlarından daha öteye götürecek bir değer vaat eder ve bu rakiplerin ulaşamayacağı bir değerdir.
  Örnek: Akıllı telefonlar iphone öncesinde de vardı. Apple, iphone’u piyasaya sürerken, lansman toplantısında özetle şunları söylemişti: Bizim Apple olarak en büyük özelliğimiz kullandığımız arayüzlerdir. Şu anda kullanılan telefonlarda en büyük eksiklik bizce bu. (Arayüzün tuşlar olması)Telefona yeni bir özellik, ya da fonksiyon eklediğiniz zaman ne yapacaksınız? Yeni tuşlar mı ekleyeceksiniz. İşte bu nedenle biz, ekranı arayüz olarak kullanmayı seçtik.
 2. Müşterilerle işbirliği yapar: Müşterileri var olan pazarın kısıtlamalarından, yanılsamalarından, korkularından kurtarmayı amaçlar. Bu işbirliği marka vaadi yoluyla
  gerçekleşir.
  Örnek: FedEx Marka vaadi olarak ”Gönderileriniz, ertesi gün saat 10’a kadar alıcının elinde”yi seçmişti. Bu, bir kargo şirketi için Amerika’da ilke kez kullanılan bir vaaddi.
 3. Bir kültür yaratır: Müşterilerini oluşturulacak yeni bir kültür kanalıyla daha yenilikçi, zengin, gelişmeye açık bir yaşam tarzına yöneltmeyi hedefler. Böylece,
  kurum için yeni ve karlı pazarlar oluşturulacaktır.

Gelelim marka stratejisi oluşturmanın unsurlarına:

Marka Kimliği
Hedef Kitle (Segmentasyon)
Konumlandırma
Fonksiyonel Tüketici Yararı
Duygusal Tüketici Yararı

Tüm bu unsurlar birbiriyle ilintilidir ve hiçbiri tek başına düşünülemez. Örneğin marka kimliğinin içinde hedef kitle vardır, konumlandırma zaten hedef kitleye göre yapılır, tüketici yararı, marka kimliği, konumlandırma ve hedef kitleyi içerir, gibi.

Bunların arasından marka kimliğini dışarıda bırakarak (başlı başına birkaç kitap konusudur) bu unsurlara açıklık getirelim.

Segmentasyon:

Segmentasyon, rekabetin az olduğu ya da hiç olmadığı bir pazar bulabilmenin tek yoludur. Segmentasyonun amacı, rakiplerin girmeyeceği kadar küçük, ancak işletmenin hakim olabileceği bir pazar bölümü bulmaktır.

İyi bir segmentasyon firmanın;

Aynı problemlere sahip, aynı beklentileri olan ve aynı satın alma ve kullanma alışkanlıkları olan müşterilerden oluşan,
Karlı olacak kadar büyük ama aynı zamanda etkili hizmet verecek kadar da küçük, tercih edilen ve pazarlık koşullarını belirleyen bir tedarikçi olabileceğiniz, yani ideal büyüklükte (optimum), rekabetin az ya da hiç olmadığı bir pazar belirlenmesine imkan tanır.

Konumlandırma:

Bu kavram Jack Trout tarafından 1969’da ortaya atıldı ve 1970’lerden itibaren pazarlamacıların vazgeçilmez mantra’larından biri haline geldi. İyi de oldu bir yerde, çünkü doğru konumlandırma yapılmamış bir marka kime hitap edeceğini bilemez dolayısıyla da ne vaat edeceğini bilmez.

Hedeflenen kitlenin zihninde markayı rekabetçi üstünlük taşıyan bir konuma yerleştirme
amacı taşır. Rakiplerden farklılaşmak için kullanılan dikkat çekici bir araçtır.

Burada da üzerinde ısrarla durulması gereken kavram “hedeflenen kitlenin zihninde” olmalıdır. Zira siz markanızı nasıl konumlandırırsanız konumlandırın, tüketici zihninde o algıyı oluşturamıyorsanız bazı şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir.

Fonksiyonel Tüketici Vaadi:

Müşterinin/tüketicinin markayı kullanmakla elde edeceği elle tutulur yararları (Hız, düşük maliyet, satış sonrası hizmet, vs.) tanımlar.

Duygusal Tüketici Vaadi:

Müşterinin/tüketicinin markayla ilgili soyut bağlarını(kendini genç hissetme, aidiyet, vs.)
tanımlar.

Bir şirketin rasyonel yapısı, duygusal ve psikolojik yaklaşımlarla %30 oranında daha etkili hale
getirilebilir (Pringle ve Gordon 2001). Manevi, politik ve duygusal boyutların rasyonel ile
birleşmesi, müşterileri peşinden sürükleyecek bir önerme haline gelebilir.

İnsan, aslında çok da rasyonel bir varlık değildir. Yani karar verirken tamamen mantığa dayandığını söylemek mümkün değil. Pazarlamacılar, 1920’lerden başlayarak bilim adamları (sosyologlar, psikologlar, nörologlar) ile çalışarak 1950’li yıllarda bunu kanıtladı. Kendi kendimize itiraf etmesek de marka tercihinde genelde duygularımız etkin oluyor. İşte tam da bu nedenle, marka yönetme sürecinde, tüketici ile doğru duygusal bağı oluşturmak çok önemli. Yani hedef kitlenin yaşam biçimine uyan duygulara hitap etmek…

Marka pazarlama programlarını oluşturmak ve uygulamak:

Buna da kısaca pazarlama stratejisi oluşturmak ve uygulamak diyoruz. Şu anda konumuzun dışında kaldığından, bu konuda açıklama yapmayacağız ancak markalaştırma tanımını tekrarlamakta fayda var:

“Pazarlama yöntemleriyle, süreç içerisinde, kişilerin marka algılarını ve markaya yönelik davranışlarını değiştirmek ya da geliştirmek,”

Pazarlamanın markalaşma sürecinde ne kadar önemli olduğu aşikâr.

Marka performansını ölçmek ve değerlendirmek: Ülkemizde büyük kuruluşlardan çoğu marka yönetim sürecinin ilk iki aşamasını (marka stratejisi ve pazarlama stratejisi) gerçekleştirse de konu marka performansını ölçmeye gelince sınıfta kalıyor.

Aslında, markanın tüketiciye değdiği her noktada ölçüm yapılması gerekiyor. Bunun da anketler, ratingler, tıklanma sayıları, kuponlar, sadakat programları, vs. gibi çeşitli yöntemleri var. Özellikle de belirli bir pazarlama programı uygulamadan önce hedeflerin ve performans kriterlerinin belirlenip program sonrasında ne kadar başarılı olunduğu mutlaka ölçülmeli ve değerlendirilmeli. Unutmayın, Peter Drucker’ın dediği gibi “Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz.”

Marka değerini geliştirmek ve sürdürmek: Geldik sonuncu ve en önemli aşamaya. Buraya kadar yapılanların, (Marka kimliği, marka stratejisi, pazarlama stratejisi, ölçüm ve değerlendirme) tek bir amacı var: Marka değerini geliştirmek. Burada, markanın kendi iç değerlerinden değil markanın piyasa değerinden, yani maddi değerinden söz ediyoruz.

Artık dünyanın en değerli ilk 5 markası arasında yer almasa da, Coca Cola buna güzel örnek. Elindeki tüm makineleri, gayrımenkulleri elden çıkartılmış, mal varlığı sıfırlanmış bile olsa, yarın herhangi bir bankaya gidip 500 MİLYAR DOLAR krediyi rahatlıkla alabilir. İşte buna marka değeri diyoruz.

Şöyle tanımlayabiliriz marka değerini:

Bir kurumun müşterilerine sunduğu ürün ya da hizmetle ilgili olarak tüketicilerin marka olarak algıladığı artı ya da eksi değerler.

Daha açık bir anlatımla, müşterinin ya da potansiyel müşterinin bilinen bir markayla bilinmeyen bir marka arasında algıladığı değer farkına marka değeri diyoruz.

Dolayısıyla, herhangi bir pazarlama programına karşı tüketicilerin verdiği tepki, marka değeri yüksek olan bir ürün için her zaman daha olumludur.

Değeri yüksek olan markalar:

Yüksek sadakat ve kullanım oranına sahiptir
Daha yüksek fiyat talep edebilir
Dağıtım zinciri desteği daha fazla olur
Pazarlama iletişimi etkinliği daha yüksektir
Markayla ilgili yan gelir elde edebilirler (Marka lisanslama hakları)
Yeni marka oluşturmaları daha kolaydır

Hep birlikte, değerli markalara…